Aangehaakt profiel VMZINC®

Aangehaakt profiel VMZINC®, sobere gevelbekleding

Aangehaakt profiel VMZINC® kan enkel toegepast worden voor de gevel. De profielen hebben grote afmetingen, beschikbaar in 2 as-op-as afstanden, en hebben een beperkte overlap tussen de elementen. De naden kunnen uitgelijnd worden. Deze gevelbekleding kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Ons technisch adviesbureau kan u informatie geven op maat van uw project. 

 

Oppervlakteaspecten: AZENGAR / QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO

 
Dikte 0.8 mm et 0.7 mm (Pigmento)
Lengte van 500 tot 4000 mm
As op As afstand 285 mm of 375 mm
Gewicht* 8 kg/m²

(*) gewicht van het systeem /m2. exclusief draagstructuur

 
 
Technicité

Aangehaakt profiel VMZINC® heeft alle kwaliteiten van VMZINC: lange levensduur, onderhoudsvriendelijk en hoge kwaliteit. Het beperkt gewicht van zink staat toe om de profielen te bevestigen op een lichte structuur.

Discrete

De profielen hebben slechts een kleine overlapping.

 • Gevel van 90° (verticaal). 

 • Gebouwen met een maximale hoogte tot 30 m. Bij hogere gebouwen, contacteer ons Technisch adviesbureau.

 • Zowel nieuwbouw als renovatie projecten.

 

Consulteer de plaatsingsgids voor technische tekeningen en de richtlijnen voor plaatsing.
 

Bijzonderheden van deze techniek

 • Het VMZINC® wordt rechtstreeks op de bebording geplaatst.

 • Er is een continu doorlopende verluchte ruimte van minimum 20 mm achter het VMZINC voorzien over het geheel van de gevelvlakken.

 • Doorlopende verluchtingsopeningen worden onderaan en bovenaan de gevelbekleding voorzien.

 • Een degelijke dampdoorlatende folie (bouwpapier), voldoende stijfheid en een efficiënte bevestiging van de isolatiepanelen op hun draagstructuur zijn noodzakelijk zodat de isolatiepanelen niet kunnen bewegen en hierdoor de verluchting afsluiten.

Draagvlak
 

 • Bebordingsplanken uit dennenhout (Noorse Grenen of Noorse Vuren), zuiver en droog, breedte 100 tot 150 mm, dikte 18 of 24 mm naargelang de tussenafstand van de kepers.
  Eventuele houtbeschermingsproducten (schimmelwerend, insectbestrijdende, …) moeten droog en volledig neutraal zijn tegenover VMZINC®.

 • De bebordingsplanken worden verticaal geplaatst met een opening van 3 tot 5 mm.

 • Mogelijkheid tot een lichtere bebording door enkel bebordingsplanken te plaatsen ter hoogte van elke bevestiging. Het is aangeraden om voor het gedeelte van de gevel in de nabijheid van voorbijgangers een doorlopende bebording te voorzien tot een hoogte van 2 m.

 • Het niveauverschil tussen de bebordingsplanken mag 1 millimeter niet overschrijden. De pijl, bekomen bij het verplaatsen in alle richtingen van een stijve lat van 600 mm lang, mag de 2 mm niet overschrijden.

 • De spijkers worden in het hout verzonken om alle contact met het VMZINC® te vermijden.


Plaatsing
 

De profielen worden onderling met elkaar verbonden door middel van een enkele aanhaking in een verdoken voeg. Ze worden met bevestigingsklangen op de bebording geschroefd.  De profielen worden van beneden naar boven, in opeenvolgende rijen en rechts naar links bevestigd. Het is aangeraden om met verspringende voegen te werken. 


3