Staande naad VMZINC® - verlucht dak
op  bebording 

 

Algemeen

Een doorlopend onderdak (eventueel het VMZINC Membrane) aan de koude zijde van de isolatie en een dampscherm, conform binnenklimaatklasse, correct gemonteerd aan de warme zijde van de isolatie, zijn noodzakelijk voor een duurzame werking van de dakconstructie.

Ons technisch adviesbureau kan u informatie geven op maat van uw project.

Oppervlakteaspecten: Natuurlijk zink / AZENGAR / QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO

 
Dikte 0.7 à 0.8 mm
Gewicht* Kg/m² 5.66 – 6.47 kg/m²
Helling De 3° (5%) à 75°

 

 
 
Technicité

Klassieke opbouw, eenvoudig om grote isolatiedikte aan te brengen tussen de kepers of later toe te voegen.


Toepassingsgebied

 

 • Daken vanaf 3° helling (5%) tot verticaal.
  Binnenklimaatklasse 1, 2 en 3.
  Zowel voor verbouwingen als nieuwbouw


Bijzonderheden van deze techniek
 
 • Het VMZINC® wordt op de bebording gemonteerd.

 • Er is een continu doorlopende verluchte ruimte van minimum 40 mm onder de bebording nodig over het geheel van de dakvlakken.

 • Doorlopende verluchtingsopeningen aan voet en nok zijn nodig.

 • Een doorlopend onderdak aan de koude zijde van de isolatie en een dampscherm, conform binnenklimaatklasse, correct gemonteerd aan de warme zijde van de isolatie, zijn noodzakelijk voor een duurzame werking van de dakconstructie. Het onderdak mondt uit in de goot.

 


Draagvlak
 

 • Bebordingsplanken uit dennenhout (Noordse vuren of Noordse grenen), zuiver en droog, breedte 100 tot 150 mm, dikte 18 of 24 mm naargelang de tussenruimtes van de kepers en bij te schroeven klangen of dikte 24 mm bij te nagelen klangen. We raden het gebruik van bebordingsplanken met breedte 125 mm aan. Het toe te passen aantal klangen per m2 moet hetzelfde zijn als deze berekend volgens de tabellen hernomen op pagina 42 en 43 van de brochure.

 • Eventuele houtbeschermingsproducten (schimmelwerende, insectbestrijdende,…) moeten droog en volledig neutraal zijn tegenover het zink van VMZINC®.

 • Tussen de bebordingsplanken wordt een opening van 3 tot 5 mm gelaten. Ze worden loodrecht op de baanrichting van het dak gemonteerd en stevig vastgemaakt op de draagstructuur.

 • Het niveauverschil tussen de bebordingsplanken mag de 1 mm niet overschrijden. De ruimte die ontstaat, bij het verplaatsen van een rei van 600 mm lang, tussen de rei en de ondergrond mag niet groter zijn dan 2 mm.

 • De bevestigingsmiddelen voor de bebording worden in het hout verzonken om alle contact met het zink van VMZINC® te vermijden. 

1 Binnenafwerking
2 Dampscherm
3 Isolatie
4 Onderdak (eventueel VMZINC Membrane)
5 Verluchte ruimte
6 Keperstructuur
7 Bebording
8 Staande naad VMZINC®

 

 • Het VMZINC® wordt op rollen geleverd. De zijprofielen van de banen worden machinaal gevormd.

 • De maximale lengte van de banen bedraagt 13 m.

 • De banen worden bevestigd op de bebording met vaste klangen (meestal aan de kop van de baan) en over de rest van de baan met schuifklangen.

Voor meer details over de bevestigingsklangen, raadpleeg onze technische brochure.

 

VMZINC organiseert opleidingen voor installateurs.