VMZINC Membrane


Het is een éénlagig waterdicht en dampdoorlatend membraan ontwikkeld als scheidingslaag voor daken en gevels voor verluchte en warme opbouwen.Technicité

Vochtbeheer en bescherming tegen weerselementen

Beperkt de instroom van lucht en water tot een minimum terwijl aanwezig vocht toch vrij en in alle veiligheid kan worden afgevoerd.
Beperkt condensvorming tot een minimum om de structuur van het gebouw te beschermen, aantasting van het isolatiemateriaal te voorkomen en bijgevolg ook de isolerende werking ervan te vrijwaren.

Discrete

Energie efficiëntie

Beperkt het energieverlies door niet-gecontroleerde luchtinstroom. Beperkt de CO2-uitstoot tot een minimum door de beperking van energieverbruik.

Discrete

Comfort

Het VMZINC Membrane regelt de circulatie van de warmte, lucht en vochtigheid in een gebouw door luchtlekken te beperken, wat de bewoners de mogelijkheid biedt om hun leefomgeving te beheersen.

Discrete

Gebruiksvriendelijk & snel te installeren

De rollen hebben handige afmetingen en zijn licht en vlot hanteerbaar

Warm daksysteem op sandwichpanelen

Het VMZINC Membrane wordt aangebracht tussen het ZINC PLUS en de sandwichpanelen. Plaatsing horizontaal of verticaal gestrekt en bevestiging door middel van nieten, met de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek® of evenwaardig alternatief. Verkleef de banen steeds onderling met de geintegreerde zelfklevende band.


Warm daksysteem op een niet compatibel draagvlak

Het VMZINC Membrane wordt aangebracht tussen het ZINC PLUS en het niet-compatibel draagvlak. Plaatsing horizontaal of verticaal gestrekt en bevestiging door middel van nieten, met de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek® of evenwaardig alternatief. Verkleef de banen steeds onderling met de geintegreerde zelfklevende band.


Warm daksysteem op minerale wol of PUR/PIR

Het VMZINC Membrane wordt aangebracht tussen het ZINC PLUS en de betreffende isolatie. Plaatsing horizontaal of verticaal gestrekt en bevestiging door middel van nieten, met de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek® of evenwaardig alternatief. Verkleef de banen steeds onderling met de geintegreerde zelfklevende band.

 

 

 

 

Overlap de banen van het VMZINC Membrane met 15 cm (volg de fijne stippellijn). Verkleef de banen steeds onderling met de geintegreerde zelfklevende band.

Voegen, overlappingen en eventuele beschadigingen moeten met deze zelfklevende band van DuPont™ Tyvek® gedicht worden. Alle aansluitingen met andere materialen zoals beton of hout moeten door middel van een butyl kleefband worden vastgemaakt. De VMZINC Membrane mondt uit in de goot.

Om waterinfiltraties te voorkomen rond een dakdoorboring, voorzie het geheel van de doorboring van een voldoende opstand in het VMZINC Membrane en kleef het geheel van de opstanden vast door middel van de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek®. Besteed hierbij zorgvuldig aandacht aan het verwerken de hoeken.

Het oppervlak van het VMZINC Membrane moet na het plaatsen schoon en droog gemaakt worden, alle resten van oliën, vetten en drenkstoffen voor hout moeten verwijderd zijn om een goed functioneren van het membraan te verzekeren. Wij raden aan om zo vlug mogelijk de dakbedekking te plaatsen om te voorkomen dat de VMZINC Membrane na plaatsing zou loskomen of scheuren.


 

Het VMZINC Membrane wordt geplaatst tegen de koude zijde van de isolatie (voor het plaatsen van de verluchte structuur).

Plaatsing horizontaal of verticaal gestrekt en bevestiging door middel van nieten of met zelfklevende band van DuPont™ Tyvek®.

Om waterinfiltraties te voorkomen rond een geveldoorboring, voorzie het geheel van de doorboring van het VMZINC® Membrane en kleef het geheel naar de binnenkant vast door middel van de zelfklevende band van DuPont™ Tyvek®.

Besteed hierbij zorgvuldig aandacht aan het verwerken van de hoeken.