Vóór de plaatsing

 

 

 

Maximumlengte

Elk systeem heeft maximumlengtes in functie van zijn toepassing en de specifieke klangen. Wij bevelen u aan de technische handleidingen van elk systeem te raadplegen om de maximumlengtes niet te overschrijden.

Lopen over VMZINC en bescherming tijdens het plaatsen

Over het algemeen moet men lopen over het reeds geplaatste VMZINC vermijden, ook al is dit door een folie beschermd.

 

Indien nodig is het echter sterk aanbevolen erover te lopen met behulp van hiertoe ontworpen ladders en veiligheidsschoenen met antislipzool te dragen. Natuurlijk zink, gelakt zink en geprepatineerd zink zijn glad, ongeacht het feit of ze al dan niet met hun film zijn bedekt, vooral wanneer ze nat zijn.

Zorg in elk geval dat u voldoet aan de op de werf geldende veiligheidsregels en maak u vast met een veiligheidstouw.

Bij werken in de buurt van VMZINC (plaatsen van pleisterkalk, voegen, cementeren enz.), moet het reeds geplaatste VMZINC absoluut worden beschermd. Let er bovendien op dat de bescherming de ventilatie van het bovenvlak van VMZINC niet verhindert.

 

Verluchte dak- en gevelopbouwen

Bij de plaatsing van een dakbedekking of gevelbekleding in traditioneel zink is een doorlopende verluchte ruimte onder het VMZINC onontbeerlijk.

Contact met de buitenlucht laat de aanvoer van CO2 toe dat nodig is voor de vorming van de patinalaag van het VMZINC.

Bijgevolg is de ventilatie van de onderzijde van het VMZINC absoluut onontbeerlijk voor zijn duurzaamheid.

De beste verluchting wordt verkregen door een doorlopende continue luchtinlaat boven- en onderaan het dak of de gevel.

Een rooster met kleine mazen bij de luchtinlaten belet het binnendringen van insecten, vogels, knaagdieren, enz.

De luchtlaag moet op het dak minstens 40 mm dik zijn en 20 mm in de gevel.

De totale doorsnede van de luchtinlaten onderaan en aan de nok bedraagt steeds 1/1000e van het oppervlak van het dak of de gevel, met een minimumbreedte van 10 mm in het geval van een doorlopende luchtinlaat. Het is aangeraden de totale doorsnede voor de verluchting ter hoogte van de nok 1,5 maal groter te maken dat deze aan de voet.

Bij hellingen langer dan 13 m voor het dak, is het aangeraden tussenluchtinlaten te voorzien of de luchtlaag te vergroten. Raadpleeg in dat geval onze technische dienst (02/712.52.13).

 • Onderdak
  Een laag isolerend materiaal wordt (over het algemeen) onder de verluchte ruimte geplaatst. Om te vermijden dat de isolatie tijdens het plaatsen de verluchte ruimte verstopt, moet een onderdak of regenscherm op de isolatie worden voorzien.

  Wij bevelen hiervoor het Membrane aan.

  Dit onderdak of regenscherm moet damp doorlaten en buiten de constructie eindigen, in de goot voor daken of in de dakgoot.

  Door het onderdak koud te lassen verhindert u bovendien dat koude buitenlucht naar de binnenzijde van de isolatie stroomt.

 • Dampscherm
  De waterdichtheid van de binnenlaag van het dak is, vanuit een fysisch oogpunt van het gebouw, de eerste vereiste voor een kwaliteitsdak.

  In functie van de binnenklimaatklasse van de onderliggende ruimte, wordt een dampscherm geplaatst op de warme zijde van de isolatie

 

 

Warme dakcomplexen

Om aan de huidige bouwtrends en de introductie van warme complexen voor daken en gevels te beantwoorden, heeft VMZINC, ZINC PLUS ontwikkeld.

ZINC PLUS is aan de onderzijde bedekt met een beschermlaag van organische samenstelling.
UMICORE heeft een patent op deze beschermlaag. De totale dikte van deze laag bedraagt minstens 60 micrometers.
Deze beschermlaag aan de onderkant van ZINC PLUS maakt het verluchten van het complex waarop ZINC PLUS is geplaatst, overbodig.

ZINC PLUS laat toe het gebruik van zink uit te breiden naar de meest recente ontwikkekingen op het vlak van warme dakcomplexen.

ZINC PLUS is ontwikkeld om een antwoord te bieden op 2 uitdagingen: toepassing van zink op niet-verluchte dakvloeren en op niet-compatibele ondergronden.

Het gebruik van het VMZINC Membrane bij een warm-dak en een warme gevel is verplicht.

 

De installateur vergewist zich ervan dat:

 • het oppervlak droog, zuiver, ontvet en vrij van afval (spijkers, bladeren, planten enz.) is;

 • de vlakheid van de dragende structuur voldoet aan de vereisten van VMZINC vermeld in het lastenboek;

 • de compatibiliteit van de dragende structuur voldoet aan de vereisten van VMZINC vermeld in het lastenboek;

 • op een houten structuur, de bevestigingskoppen in het hout zijn gedreven om elk contact met het VMZINC te vermijden;

 • op een metalen structuur, de bevestigingskoppen een platte kop hebben om elk contact met het VMZINC te vermijden.

Afmetingen

De installateur moet rekening houden met de breedte en de dikte van het VMZINC.

Het zijn de mechanische vereisten en vooral de klimatologische belasting (sneeuw en dynamische druk van de wind) die de beperkingen qua breedte en dikte van het gewalste zink voor gevelbekleding of dakbedekking bepalen.

Houd er rekening mee dat het smaller of dikker maken van de bladen of het verhogen van het aantal bevestigingsklangen allemaal middelen zijn die gelijktijdig werken om een goede weerstand tegen de wind (afhankelijk van het klimaat, de blootstelling en de hoogte van het gebouw), en dus zijn waterdichtheid en stijfheid te waarborgen.

De volgende diktes zijn courant verkrijgbaar: 0,70 mm en 0,80 mm.

Bij gevelpanelen worden de bladen ook dikker gemaakt om de stijfheid van de panelen te verhogen.

Een dikte van 0,70 mm, 0,80 mm of 1 mm wordt gekozen volgens het profieltype.

De verhouding tussen breedte en dikte maakt het mogelijk de druk van de wind te weerstaan.

 

Voegen

Naargelang het gebruikte systeem is het aangeraden onze plaatsingsrichtlijnen te raadplegen.

 

 

ZINC PLUS van VMZINC is aan de onderzijde voorzien van een witte beschermlaag van organische oorsprong. Deze beschermlaag, speciaal ontwikkeld voor VMZINC, is gepatenteerd. De dikte van deze laag is minimum 60 micron. Deze laag biedt, ter hoogte van de klangen, een weerstand tegen wrijving bij uitzetting van het zink.

ZINC PLUS kan geplaatst worden op warme dak- of gevelcomplexen of op niet-compatibele draagvlakken. 

ZINC PLUS is beschikbaar in alle oppervlakteaspecten van VMZINC.