Film verwijderen

 

Algemeen moet men de film onmiddellijk na het plaatsen van het VMZINC en in één keer over de hele oppervlakte weghalen.

 

 

Uitzonderingen op deze regel:

 

 

  • op een dak, wanneer men er nog moet overlopen om de afwerking te plaatsen;

  • op een dak, wanneer men er nog moet overlopen om andere werken uit te voeren zoals metselwerk, voegen, cementering van de muren, plaatsing van vensters, veiligheidsmateriaal, verlichting enz.;

  • op een gevel wanneer de panelen dichtbij de grond geplaatst zijn en er nog grondwerken moeten gebeuren;

  • indien de folie gedeeltelijk is verwijderd voor afwerking of om te plooien, elke ophoping van stilstaand water tussen de folie en het VMZINC vermijden want dat kan vlekken veroorzaken die lang zichtbaar blijven.

De folie mag in geen geval meer dan 2 maanden op het geplaatste VMZINC blijven.